Op dinsdag 19 december is de verlenging van de dienstverleningsovereenkomst sportpark Ter Eem in Baarn bekrachtigd. Het betreft het cultuurtechnisch onderhoud van 4 voetbalvelden, de hagen en bosschages en de slootkanten binnen het hekwerk, het onderhoud van 3 kunstgrasvelden en de atletiekbaan, inclusief de installaties voor hoogspringen, verspringen en kogelstoten). Daarnaast wordt jaarlijks het meerjarenonderhoudsprogramma geactualiseerd.

Hans de Ridder is namens SRO aangesteld als sportparkbeheerder en frequent aanwezig op het sportpark. “Hans is dan ook het eerste aanspreekpunt voor de verenigingen voor allerlei zaken over het onderhoud van het sportpark, legt Carel Schmidt (SESTE) uit. “Ook regelt hij de incidentele verhuur van de sportvelden en stemt dat af met de verenigingen. Jaarlijks voorafgaand aan het seizoen heeft Hans overleg met de verenigingen om te komen tot een veldindeling. Dit alles gaat in goed overleg en tot tevredenheid van de verenigingen”.