Nieuws: Amersfoort dé sportstad van 2020

Als full-service vastgoedpartner voor gemeenten werkt SRO samen met diverse gemeenten, waaronder de gemeente Amersfoort. Wij zijn verantwoordelijk voor het beheren, onderhouden en exploiteren van het gemeentelijk vastgoed. Daarnaast zetten wij sportservice in als middel om maatschappelijke opdrachten waar te maken. Dit doen wij onder meer met behulp van onze buurtsportcoaches. Onze coaches zijn zichtbaar en actief in de wijk en zijn er voor iedereen, maar met name voor de inwoners voor wie sporten niet vanzelfsprekend is: zoals ouderen, mensen met een beperking of psychische problemen of inactieve en kwetsbare jongeren. De buurtsportcoaches leveren een waardevolle bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van sport en bewegen. Zoals het bevorderen van de gezondheid van inwoners, de strijd tegen eenzaamheid en het vergroten van de leefbaarheid van de stad.

We zijn trots op het sportbeleid en op de goede samenwerking met de gemeente Amersfoort en ASF waarmee SRO de Sport3hoek vormt. Dat Amersfoort de meest sportieve inwoners heeft, komt ook omdat Amersfoort het beste gemeentelijk sportbeleid heeft, het beste sportbedrijf (SRO) en de beste sportverenigingen.

Of werkt het niet zo?

Feit is dat basketbalvereniging Crackerjacks in 2018 sportvereniging van het jaar was. Dat de leden van korfbalvereniging MIA de palen en korven mee naar huis mogen nemen om in coronatijd door te sporten in eigen tuin. Dat de gemeente met Amerena een unieke topsportaccommodatie heeft gerealiseerd. Dat SRO de accommodaties goed onderhoudt, de stad kent en een mooie groep buurtsportcoaches aan het werk heeft.

Het is ook een feit dat er tal van factoren van invloed zijn op hoeveel de inwoners van een gemeente sporten en bewegen. De gemiddelde leeftijd van de inwoners, omdat jongeren meer sporten dan ouderen. Inkomen en opleiding zijn sterk van invloed op zowel gezondheid als de sportdeelname. Amersfoort is een stad met veel jongeren en veel inwoners met een relatief hoog inkomen en hoge opleiding. De groene omgeving nodigt uit om in beweging te komen. De voorwaarden om een sportieve stad te worden zijn zo aan de voorkant goed ingevuld.

Wat is dan nog de bijdrage van gemeente, SRO en de sportaanbieders? Gezamenlijk zorgen we voor de faciliteiten en voorwaarden waardoor zoveel mogelijk inwoners makkelijk een sport- en beweegaanbod vinden.

De uitverkiezing leert dat dit niet betekent dat je de meeste sportaccommodaties in je stad hebt. Ook dat is een te simpele redenering. Uit hetzelfde onderzoek blijkt namelijk dat de meest sportieve steden als Amersfoort en Utrecht juist relatief weinig (georganiseerd) aanbod heeft. Steden die minder sportief zijn zoals Emmen en Venlo, hebben juist veel aanbod.

Veel inwoners hebben geen accommodatie of een georganiseerd aanbod nodig maar vinden hun weg op de Utrechtse heuvelrug, in stadspark Schothorst of in of langs de Eem. Uiteraard is er een grote groep die gebruik maakt van het aanbod van de sportverenigingen. Die organiseren dat aanbod zelf, maar krijgen daarbij hulp en steun van de gemeente en SRO. In de vorm van voldoende en veilige accommodaties, maar ook door de inzet van twee verenigingsondersteuners en een netwerk van buurtsportcoaches die de stad kennen, haar inwoners en die steeds de verbinding zoeken met andere partijen in de stad: alles gericht op sport & bewegen. Onderwijs-, welzijn- en zorgorganisaties zijn daarin belangrijk, maar ook andere sportaanbieders. Veel inwoners maken immers (ook) gebruik van dat andere aanbod, bijvoorbeeld van de fitnesscentra.

Veel aandacht gaat in Amersfoort uit naar de inwoners die moeilijk in beweging te krijgen zijn, zoals de oudste inwoners van de stad of de inwoners met een beperking. Een mooi initiatief vinden wij ook dat het sport- en beweegloket in ziekenhuis Meander inwoners doorverwijst naar onze buurtsportcoaches.

Dat klinkt allemaal heel logisch en dat is het wellicht ook. Het veronderstelt wel dat de samenwerking tussen gemeente, SRO, sportverenigingen en andere sportaanbieders goed is. Je kunt concluderen dat dit het geval is in Amersfoort. Wij trekken gezamenlijk op, met respect voor elkaars belangen (ook al lopen die niet altijd parallel) en steeds met het doel om zoveel mogelijk inwoners te laten sporten en bewegen. Dat vraagt bijvoorbeeld van de gemeente om het inzetten van extra geld, van SRO om mee te denken over eigen accommodaties voor een hockey- of atletiekvereniging en van de verenigingen begrip voor het verhogen van tarieven of het meedenken over het verplaatsen van accommodaties.

Je wordt dus echt niet helemaal vanzelf Sportstad van het jaar 2020. Het veronderstelt een gedeelde visie en samenwerking tussen alle partijen die in een stad actief zijn met inrichten van een aanbod voor sport en bewegen.