SRO is 25 jaar na externe verzelfstandiging uitgegroeid tot een organisatie met 500 medewerkers. De organisatie beheert, onderhoudt en exploiteert gemeentelijk vastgoed: van zwembaden en sporthallen tot multifunctionele accommodaties, rioolgemalen en monumenten. Daarnaast zorgen zij voor de uitvoering van het sportbeleid met onder meer de innovatieve inzet van eigen buurtsportcoaches.

Geschiedenis van SRO
De geschiedenis van SRO gaat terug naar 1949 met de oprichting van de Amers­foortse sportstichting voor lichamelijke opvoeding en sport, de ASLOS. Het accommodatiebestand bestond toen uit niet meer dan het Bosbad Amersfoort, het Openluchttheater en acht sportterreinen. De stichting had drie vaste medewerkers en in het zomerseizoen tien tijdelijke medewerkers. In 1990 werd de stichting opgeheven en gingen de werkzaamheden en de medewerkers over naar de gemeen­telijke dienst SRO.

Op 1 januari 1997 startte NV SRO waarin de werkzaamheden van de voormalige dienst SRO, de onderhoudswerkzaamheden van de Dienst SBM van de gemeente Amers­foort en de Stichting Sportfondsenbad Amersfoort zijn ondergebracht. De gemeente Amersfoort had vertrouwen in oud-directeur Leo Steijn en zijn collega’s en werd zo aandeelhouder van de eerste verzelfstandigde gemeentelijke sportorganisatie in Nederland. In 2008 gaf gemeente Haarlem haar vertrouwen aan SRO. Niet alleen met de opdracht voor beheer en exploitatie van sportvoorzieningen, maar ook als tweede aandeelhouder.

Op het moment zorgt SRO bij ruim acht gemeenten in de regio Amersfoort en Haarlem ervoor dat inwoners kunnen sporten en bewegen en dat het gemeentelijk vastgoed vakkundig en efficiënt wordt onderhouden, beheerd en geëxploiteerd.

Vooruitblik
SRO zal zich in de toekomst nog meer richten op het ontzorgen van gemeenten. Dit doen zij met vooruitstrevende plannen en voorstellen die helpen de gewenste maatschappelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Er worden onder meer stappen gezet op het gebied van duurzaamheid, maar ook door de inzet van sport en beweging als preventief middel door meer samen te gaan werken binnen het sociaal domein. SRO streeft ernaar dat iedereen zorgeloos kan genieten, bewegen of sporten in gebouwen en op locaties waar inwoners veel en vaak naar toe komen.