‘We worden graag gezien als partner van de sportvereniging’

SRO komt voort uit de Amersfoortse Stichting voor Lichamelijke Opvoeding en Sport (ASLOS). Na een periode als gemeentelijke dienst ontstond NV SRO in 1997. Dat betekent dat de organisatie dit jaar jubileert. Deze mijlpijl wordt het hele jaar door gevierd met alle partijen/stakeholders. Al 25 jaar brengen de medewerkers van SRO inwoners in beweging, faciliteren zij verenigingen en ontzorgen ze als fullservice-partner de gemeenten. “We worden graag gezien als partner van de sportvereniging en niet alleen maar als uitvoerder van de gemeente”, aldus verenigingsadviseur Arend Neuteboom.

SRO zorgt voor het beheer, onderhoud en exploitatie van gemeentelijk vastgoed en sportaccommodaties. Dat doet SRO op dit moment met zo’n 500 medewerkers bij acht gemeenten in de regio Amersfoort en Haarlem. Ook wordt er volop aan sportstimulering gedaan door de inzet van buurtsportcoaches en vakleerkrachten.

Enthousiasme
“Die combinatie gemeentelijk vastgoed en sportstimulering is uniek. Eigenlijk heeft het in eerste instantie niet zoveel met elkaar te maken. Het mooie ervan is, is dat je als verschillende afdelingen toch breder naar bepaalde ontwikkelingen kijken anders gaat denken. Zo leer je weer van elkaar en stimuleer je als het ware elkaars enthousiasme. Dat streven we ook na met onze sportverenigingen. Als SRO stellen we ons open voor alles wat er gebeurt in de stad en willen we samen met de clubs optrekken. Zo organiseren we een jaarlijks sportcafé, cursussen en themabijeenkomsten. We zijn nu voor zo’n 100 verenigingen actief.” Eentje daarvan is ckv MIA, een korfbal vereniging in Amersfoort-Noord. Volgens Neuteboom een voorbeeldvereniging om mee te werken. “Zo hebben we samen een traject meer betrokkenheid ouders doorlopen. Verder kunnen we voor bijeenkomsten en activiteiten gebruik maken van hun accommodatie en organiseren zij onder andere de koningsspelen en het schoolkorfbal. MIA is wel echt een sportvereniging, waarmee we een goede relatie hebben. Ze vullen altijd de verenigingsscan in, betrekken de buurt bij hun activiteiten en als er wat is, dan doen we eigenlijk nooit tevergeefs een beroep op ze. We werken écht samen op basis van gelijkheid en maken zo gebruik van elkaars expertise.”

Jubileum
Het zijn woorden die voorzitter Coen Staal van MIA (dat staat voor MULO In Actie) met genoegen aanhoort. Toeval of niet. Ook de korfbalvereniging viert dit jaar een jubileumfeest. Een uitgesteld 75-jarig jubileum weliswaar, maar de festiviteiten in mei en juni zullen er niet minder om zijn, aldus de voorzitter. “Waarinwe vooral samen zijn opgetrokken met SRO is het vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de vereniging. Ouders zijn bij ons helemaal zelf verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van een jeugdteam. Zelf een reisschema maken, kleding wassen en bardiensten draaien. Wij doen als MIA ook veel voor hun kinderen. Zo hebben we 175 vrijwilligers en 400 leden. We willen ouders laten inzien dat je daar ook wel wat voor terug mag doen. Daarmee heeft de verenigingsondersteuner van SRO ons prima geholpen.”

“Een ander voorbeeld was de Stichting Beachvolleybal Amersfoort, die op zoek waren naar een accommodatie. Ga maar eens met MIA praten, werd toen gezegd. We hebben twee kunstgrasvelden en daarnaast liggen nu drie beachvolleybalvelden, waarvan SRO ook het beheer verzorgt. Ook hebben we inmiddels padel op ons complex. We vragen voor die velden een geringe vergoeding, maar doen het primair om andere clubs en sporters te helpen. Die andere sporten en activiteiten zorgen voor een positieve reuring op ons terrein”, ervaart Staal. “En we bieden nieuwkomers, in dit geval statushouders tussen de 18 en 25 jaar sinds oktober vorig jaar elke zaterdag korfbaltrainingen aan. Ook daarin heeft SRO een rol gespeeld. Inmiddels is die groep zo’n 25 mannen en vrouwen groot en ze worden getraind door enthousiaste vrijwilligers. Niemand kende de korfbalsport, laat staan dat ze het ooit gespeeld hebben. Iedereen is enthousiast en het past ook heel goed in wat we willen zijn als MIA. Namelijk een open vereniging, met volledige gelijkheid voor mannen en vrouwen.”

Virus
“We hebben als SRO er ook alle belang bij dat het goed gaat met een vereniging. Op die manier kunnen we sneller schakelen en een goede relatie opbouwen”, vult Neuteboom nog aan. “Dat was al belangrijk, zeker in de coronatijd. En als ik kijk naar de toekomst, wordt dat alleen nog maar belangrijker. Denk eens aan de stijgende energieprijzen, maar ook het sportgedrag na corona, dat steeds meer individueler wordt. Wat heeft dat voor consequenties? Gaan verenigingsleden alsnog opzeggen? En wat gebeurt er als er een nieuw virus komt? Dat zijn allemaal vraagstukken die nu en straks mogelijk gaan spelen. Daarom blijven we als SRO intensief betrokken bij die sportverenigingen. Want we willen naast de clubs staan en hen het gevoel geven dat we er echt voor ze zijn.”

Bekijk het artikel online.