De gemeente Amersfoort heeft het beheer van haar vastgoedportefeuille aan SRO uitbesteed. Het beheer van de monumentale panden in de stad valt daar ook onder. Een mooi voorbeeld is de renovatie van de Volmolen. Na een grondige verbouwing heeft dit rijksmonument een nieuwe bestemming gekregen als katoendrukkerij. Daarmee herleeft de textielgeschiedenis van Amersfoort.

We spreken eerst met Bert van den Brom. Hij is manager van de technische diensten van SRO: ‘We hebben een technische dienst voor de regio Eemland en een technische dienst voor de regio Kennemerland. We zijn in Amersfoort begonnen, maar werken inmiddels voor meerdere gemeenten. Ze bevinden zich allemaal binnen een straal van vijftig kilometer rondom Amersfoort en Haarlem. Voor Amersfoort beheren we de complete gemeentelijke vastgoedportefeuille. Het bestaat uit drie delen: de maatschappelijk vastgoedportefeuille, de portefeuille met de multifunctionele accommodaties zoals het Eemhuis en de ruimtelijke portefeuille waarin de monumentale panden zijn ondergebracht. Onder de maatschappelijk vastgoedportefeuille vallen de scholen, de gymzalen, de zwembaden, de sporthallen en de buurthuizen. De panden beheren en onderhouden wij, terwijl wij ze ook exploiteren. In overleg met de gemeente worden daarvoor jaarlijks plannen opgesteld. Deze jaarplannen worden zelfstandig door SRO beheerd en uitgevoerd. De gemeente heeft inzage in de kosten en opbrengsten.

Vaste aanneemsom
‘De monumentenportefeuille omvat zo’n vijfentwintig historische panden. Bekende voorbeelden daarvan zijn de Onze Lieve Vrouwetoren, de iconische Koppelpoort en de Monnikendam waarop we onlangs nog een nieuw brugdek hebben gelegd. Voor deze panden verrichten wij – binnen het kader van een jaarlijks overeen te komen budget – het complete bouwkundig en installatietechnisch onderhoud inclusief de uitvoering van het geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Op enkele specialistische werkzaamheden na doen we dat met onze eigen mensen. We beschikken over een team van vijfendertig medewerkers waarin alle disciplines zijn vertegenwoordigd. In goed overleg met de afdelingen vastgoed en monumentenzorg en de beoogde huurder is voor de renovatie van de Volmolen eerst een programma van eisen opgesteld. Het uitgangspunt was om de Volmolen zoveel mogelijk in haar oorspronkelijke staat terug te brengen en de duurzaamheid te verbeteren. Op basis daarvan hebben wij een renovatieplan gemaakt en een offerte ingediend. Het resulteerde in een vaste aanneemsom waarvoor wij het werk risicodragend hebben uitgevoerd.’

Nieuwe bestemming
Met de renovatie van de Volmolen herleeft de textielgeschiedenis van Amersfoort. Zo’n vierhonderd jaar geleden werd de eerste katoendrukkerij van Europa namelijk in Amersfoort gevestigd, op een locatie aan de Eem in de buurt van de Volmolen. Deze 17de -eeuwse voormalige molen ligt naast de Koppelpoort en werd gebruikt om wol te ‘vollen’. Dit is een bewerking waarbij wollen weefsels in een mengsel van zwak alkalische oplossingen worden gedrenkt en met behulp van door waterkracht aangedreven houten hamers tot een dichte, egale massa worden gestampt. In vroegere eeuwen was dit ‘laken’ de voornaamste grondstof voor de dagelijkse kleding. Na de teloorgang van de textielindustrie werd de Volmolen eerst een werkplaats en in 1923 een woning. Een paar jaar geleden is de laatste bewoonster overleden en is de gemeente op zoek gegaan naar een nieuwe bestemming. Er werd een prijsvraag uitgeschreven en met de keuze om er een katoendrukkerij in te vestigen, is de cirkel weer rond.

Lees het artikel verder via:
Het pdf bestand Vastgoedsturing december 2020 of op de website van Vastgoedsturing.