Manager Jan Hardeman: ‘Juist voor kwetsbare groepen is bewegen essentieel’

Zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen én houden. Dat is een van de missies van SRO. Bewegen zorgt voor vitaliteit, zelfredzaamheid en sociale contacten. Helaas zit dat idee nog niet bij alle instanties tussen de oren. Om dit te bereiken, pleit Jan Hardeman van SRO (afdeling sportservice) voor nog meer samenwerking tussen sport, beweging en gezondheidszorg.

Bewegen is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. ‘De meeste kwetsbaren in onze samenleving- mensen met een lichamelijke of een psychische beperking- hebben zelf vaak de financiële middelen niet om te sporten bij een reguliere sportschool of vereniging’, aldus Hardeman. ‘Of het aanbod is te klein en de drempels zijn te hoog om zelf de weg naar de reguliere verenigingen te vinden. Dat is zo jammer. Want sporten is voor iedereen belangrijk en voor deze doelgroep al helemaal. Het zijn echt niet alleen ouderen die daarmee te maken hebben. Sinds corona is de groep jongeren met psychische problemen alleen maar groter aan het worden.’

Ontschotting
Het probleem zit hem deels in het feit dat het lastig is deze mensen op te sporen. Hardeman: ‘Het verschilt nu nog enigszins met welke verwijzer je te maken hebt. Het besef groeit dat sporten en bewegen een goed middel voor de client is om beter of zelfredzamer te worden, om andere mensen te leren kennen of om de grip op hun leven weer terug te krijgen. Het moet gemeengoed worden om bij iedere intake te vragen of mensen meer zouden willen doen aan beweging.’ De verschillende beleidsterreinen kunnen elkaar daarin helpen, bijvoorbeeld door een betere afstemming rondom de financiering. ‘Dit kan ons verder helpen bij het in beweging krijgen van inwoners’, legt Hardeman uit.

Netwerk Gezonde Wijkaanpak
Ook binnen de gemeenten wordt die discussie gevoerd. Hardeman: ‘Het is zaak om beleid duurzamer te maken zodat zorgprofessionals meer gelegenheid krijgen om door te pakken en écht vinger aan de pols te kunnen houden als het met iemand wat minder gaat. In Amersfoort werken we in het kader van ‘Gezonde Wijkaanpak’ goed samen met alle zorgprofessionals in de wijk. Zo kunnen we beter de koppeling maken tussen onze beweeggroepen voor kwetsbare wijkbewoners en de verschillende leefstijlinterventies. Door deze samenhang vergroot je echt de impact op het gebied van gezonde leefstijl. Volgens mij is dit een formule die in alle gemeenten kan worden uitgerold.’

Bekijk het pdf bestand VNG november 2021.