In 2022 bestaat SRO 25 jaar. Dat betekent 25 jaar dichtbij gemeenten en dichtbij gebruikers van gemeentelijk vastgoed. Met een unieke combinatie van beheer, onderhoud en exploitatie van gemeentelijk vastgoed en sportaccommodaties en innovatieve inzet van buurtsportcoaches is SRO de ideale fullservice-partner voor gemeenten. Directeuren Marjon van Vilsteren en Michel Bloemsma blikken terug en kijken vooruit. ‘Wij zijn de partner die het allemaal in huis heeft.’

SRO komt voort uit de Amersfoortse Stichting voor Lichamelijke Opvoeding en Sport (ASLOS). Na een periode als gemeentelijke dienst ontstond de NV SRO in 1997. Marjon van Vilsteren: ‘Van onze aandeelhouder kregen we twee opdrachten mee toen we zelfstandig werden: ga op zoek naar andere aandeelhouders en naar andere opdrachtgevers. De eerste gemeente die we aan ons portfolio toevoegden was Bunschoten. Inmiddels beheren en/of exploiteren we het vastgoed van  acht gemeenten. In 2008 werd de gemeente Haarlem onze tweede aandeelhouder. Begin 2022 krijgen we ook het volledige vastgoed van die gemeente in beheer.’

Samenwerking
SRO verzorgt niet alleen beheer en onderhoud van vastgoed. Ook de exploitatie en zelfs sportstimulering neemt SRO voor zijn rekening. Marjon van Vilsteren: ‘In onze joint ventures met gemeenten werken we heel nauw samen: zij behouden de regie over wat ze in opdracht geven. De constructie van een gezamenlijke BV biedt gemeenten flexibiliteit en directe invloed op de dienstverlening.’  De combinatie van onze diensten zorgt bovendien dat we geworteld zijn in de gemeenten waarvoor we werken. We zetten in op de tevredenheid van de gebruikers van het vastgoed. Die kennen we ook goed.‘ Voor Michel Bloemsma is gastvrijheid ook een trefwoord dat op SRO van toepassing is. ‘Samenwerking en gastvrijheid zitten in ons DNA. Die gastvrijheid viel me echt op toen ik vijf jaar geleden hier begon.’

Meer verbinding
Er is wel het nodige veranderd de afgelopen 25 jaar vertelt Van Vilsteren. ‘Tien jaar geleden wisten gemeenten soms niet eens hoeveel panden ze bezaten. Nu zijn ze meer in control, mede door de verduurzamingsopgave die er ligt. Gemeenten zijn geprofessionaliseerd en stellen hogere eisen aan de dienstverlening. Zo integreren we steeds meer in allerlei lokale verbanden.’ ‘Onze buurtsportcoaches hebben nu steeds meer verbinding met het sociaal domein. We krijgen nu bijvoorbeeld doorverwijzingen vanuit de eerstelijnszorg om mensen te helpen meer te bewegen.’ ‘Met het ziekenhuis in Amersfoort werken we ook samen. Dat soort afspraken waren er vroeger niet’, vult Bloemsma aan.’

Innovatie
Een jubileum kan natuurlijk niet zonder een vooruitblik. Wat zit eraan te komen voor 2022 en verder? Michel Bloemsma: ‘We gaan grotendeels op dezelfde voet verder. De komende jaren zetten we nog meer in op verduurzaming en sluiten aan op de routekaarten. Daarnaast blijven we op zoek naar nieuwe joint ventures, zo voeren we nu gesprekken met de gemeente Velsen, maar groei is zeker geen doel op zich. Het is eerder een middel om verder te professionaliseren en innoveren. Zo zie ik mogelijkheden voor innovatie, de inzet van e-sports, domotica en het gebruik van sensoren. Daarnaast blijven we veel aandacht besteden aan een gezonde leefstijl en aan vitaliteit, zeker ook bij onze eigen medewerkers. Goede, nieuwe, mensen vinden is op dit moment een uitdaging.’ Marjon van Vilsteren vult aan: ‘Die krapte merken we bijvoorbeeld in het zwemonderwijs. Daarom zijn we voortdurend bezig om het vak van zwemdocent aantrekkelijker te maken.’

Bekijk het pdf bestand Binnenlands Bestuur december 2021.