Van het NK Stoepranden tot de aanleg van 4400 zonnepanelen; voor SRO gaan ruimtelijke ontwikkeling en beweegactiviteiten hand in hand.

SRO beheert en onderhoudt gemeentelijk vastgoed, exploiteert sportaccommodaties en levert door de inzet van buurtsportcoaches een waardevolle bijdrage aan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van sport en bewegen. ‘Het zijn diverse werkterreinen, maar er is één belangrijke gemene deler,’ zegt directeur Marjon van Vilsteren. ‘Bij al onze werkzaamheden staat het sociale aspect centraal. Met verschillende vormen van dienstverlening spelen wij in op de toekomstbestendige stad. Die stad is duurzaam, maar ook inclusief.’

Sport en bewegen
Inclusiviteit is dan ook een belangrijke pijler bij het ontwikkelen van bewegingsprogramma’s in buurten en het verzorgen van vrijetijdsbesteding. ‘Verschillende doelgroepen komen om uiteenlopende redenen nu eenmaal niet zo snel bij een sportvereniging,’ legt Van Vilsteren uit. ‘Denk aan eenzame ouderen, kinderen met een motorische achterstand of mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking. Ons doel is om juist ook deze mensen te bereiken.’

Er staan kleinschalige projecten op het programma, zoals een zwemklas voor ouderen of activiteiten voor jongeren. Maar SRO realiseert ook grotere projecten, zoals een recente samenwerking met Jantje Beton ter organisatie van de landelijke finale van het NK Stoepranden. ‘Op deze manier slaan we twee vliegen in één klap. Door beweging te stimuleren bevorderen we de gezondheid en het geluk van mensen. In de zorg wordt preventie terecht steeds belangrijker; elke euro die je in sport stopt, verdien je tweeënhalf keer terug. Tegelijkertijd reageren we op actuele maatschappelijke problematiek, zoals bijvoorbeeld eenzaamheid onder ouderen.’

Inclusieve samenleving
Wel is het nodig sport zo in te richten dat het aansluit bij een veranderende maatschappij. ‘Het verenigingsleven verandert,’ constateert Van Vilsteren. ‘Van sporten wordt, net als van andere dingen, ook verwacht dat het flexibeler of digitaal georganiseerd is. Wij helpen verenigingen daarop in te spelen en tegelijkertijd hun maatschappelijke rol te vervullen. Sportverenigingen blijven namelijk ook belangrijk bij het realiseren van een duurzame en inclusieve samenleving.’

Bij het beheer en onderhoud van accommodaties is het daarom van belang duurzaam te werk te gaan. Recent installeerde SRO 4400 zonnepanelen op sporthallen in de regio. ‘Met al het gemeentelijk vastgoed willen we een verduurzamingsslag maken. De grootste prioriteit ligt bij het verminderen van energieverbruik, maar we moeten ook met de gemeente kijken welke panden behouden kunnen blijven en welke niet.’ Goede timing is bij dit beleid erg belangrijk, benadrukt Van Vilsteren. ‘De vraag is niet of we verduurzamen, maar op welk termijn we hoeveel kunnen doen. Daarbij is het belangrijk de reguliere vervangingsmomenten in acht te nemen.’

Toekomstbestendige steden
Door de gevarieerde werkzaamheden en benodigde ervaring kan SRO via haar dienstverlening goed inspelen op toekomstbestendige steden. ‘Dankzij onze verschillende activiteiten – van sport tot vastgoed – kunnen we niet alleen maatwerk leveren, ook hebben we een enorme scope door te kijken naar duurzaamheid. En door duurzaamheid te combineren met sport en beweging werken we aan een duurzame, inclusieve en gezonde gemeente,’ sluit Van Vilsteren af.

Lees verder:
Lees het artikel in de online editie van Publiek Denken.