Amateursportorganisaties (onder andere stichtingen, verenigingen en B.V.’s zonder winstoogmerk) kunnen vanaf oktober een subsidie aanvragen voor de bouw, aanschaf en het onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen (telkens inclusief btw), dat wil zeggen accommodaties bestemd en in gebruik voor de amateursport, mits:

  • het subsidiebedrag minimaal € 5.000 en maximaal € 2.500.000 bedraagt, en
  • de subsidieontvanger ervoor zorgt dat op de gesubsidieerde activiteiten gedurende de fiscale herzieningsperiode (één tot tien jaar) geen aftrekrecht of recht op compensatie ontstaat én de gesubsidieerde sportaccommodatie voor tien jaar beschikbaar blijft voor de amateursport.

De algemene subsidie bedraagt 20%. Bovenop de algemene subsidieregeling van 20% kan er een aanvullende subsidie van 15% worden verleend voor energie besparing en toegankelijkheid. Subsidieaanvragen van sportorganisaties worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. De subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties vindt u hier.  Nadere informatie omtrent de regeling vindt u op de website van DUS-I.