SRO ondersteunt gemeenten bij het realiseren van hun doelstellingen op het gebied van sport, vrije tijd en maatschappelijk vastgoed. Voor de gemeente Haarlem en Amsterdam zijn ze op dit moment actief betrokken bij een innovatief ontwikkel- en inkooptraject om kunstgrasvelden toekomstbestendig te maken. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de toekenning van een EU-life subsidie.

We bespreken het project met manager Annalies van Zoeren van SRO Kennemerland en beleidsadviseur sport Matthijs de Boorder van de gemeente Haarlem. Annalies legt uit dat SRO voor acht gemeenten werkt waarvan Amersfoort en Haarlem ook aandeelhouder zijn: ‘Onze kernactiviteiten zijn beheer en onderhoud van maatschappelijk vastgoed, exploitatie van sportaccommodaties en het stimuleren van sportbeoefening door jong en oud. Door onze jarenlange ervaring kennen wij de markt en het speelveld als geen ander. Als we één ding hebben geleerd, dan is het dat de functie van maatschappelijk vastgoed staat of valt met het gebruik ervan. De klanten van onze klanten zijn dus onze echte klanten. Haarlem streeft ernaar om in 2050 geheel klimaatbestendig te zijn en wil de gevolgen van de klimaatverandering voor haar inwoners zoveel mogelijk minimaliseren. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan buitensportlocaties. Binnen dit kader zijn we actief betrokken bij een innovatief ontwikkel- en inkooptraject dat als doel heeft om kunstgrasvelden toekomstbestendig te maken.’

Schaarse ruimte
‘Elke inwoner moet kunnen sporten. Dat krijgen we alleen voor elkaar door naast natuurgrasvelden ook van kunstgrasvelden gebruik te maken. Omdat deze velden intensiever kunnen worden gebruikt, kan de altijd schaarse ruimte beter worden benut. Ter vergelijking: een natuurgrasveld kan 300 tot maximaal 600 uur per jaar worden bespeeld; een kunstgrasveld 1.500 tot 2.000 uur per jaar en ook nog eens het hele jaar door. Daar staat tegenover dat kunstgras als product een negatieve impact heeft op klimaat en milieu. De urgentie om deze negatieve impact te verminderen is dus hoog en dat vraagt om innovatieve oplossingen. Daarbij dient ook te worden gekeken naar het oppervlaktebeslag van deze sportvelden en de mogelijkheden om ze te benutten voor andere functies zoals waterberging, hittebestrijding en energieopwekking. Daardoor kunnen ze in de toekomst tevens bijdragen aan de realisatie van de duurzaamheidsdoelen van beide gemeenten.’

Lees het artikel verder in de digitale versie van Vastgoedsturing (pagina 8/9) of via dit bestand