Het gemeentelijk vastgoed wordt per januari 2022 beheerd door SRO. SRO beheert op dit moment al de sportportefeuille van Haarlem. Jur Botter, wethouder vastgoed en Marjon van Vilsteren, directeur SRO ondertekenden donderdag 2 september het contract. SRO is gespecialiseerd in het beheer van maatschappelijk vastgoed.

“SRO is een partij die binnen de financiële kaders werkt naar grote tevredenheid van hun huurders. In 2020 scoorden zij een 7,8 op het gebied van huurderstevredenheid. De werkwijze die zij op de sportportefeuille in Haarlem hebben ontwikkeld, kunnen we nu uitbreiden naar de vastgoedportefeuille”, zegt wethouder Botter.

Verschillende soorten onderhoud

Het te sluiten contract met SRO omvat drie soorten onderhoud:

  • dagelijks onderhoud: het herstellen van storingen;
  • contract onderhoud: het uitvoeren van periodiek service-onderhoud om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • planmatig onderhoud: het uitvoeren van groot onderhoud en vervangingen op basis van het meerjarig

In de huidige contracten wordt er gestuurd op uitvoering van werkzaamheden. SRO krijgt per vastgoedobject een strategie mee. Zo wordt het onderhoud uitgevoerd dat past bij de strategie en hierdoor wordt er efficiënt met de beschikbare budgetten omgegaan. Een grote opgave ligt de komende jaren in het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.

Uitzonderingen

Niet al het gemeentelijk vastgoed komt bij SRO in het beheer. Onderhoud van de podia, de buurtfietsenstallingen en een deel van het onderhoud aan de openbare parkeergarages en fietsenstallingen vallen buiten het contract. Zowel de podia als Haarlem Fietsstad verzorgen zelf het onderhoud en Spaarnelanden verzorgt een deel van het onderhoud aan de openbare parkeergarages en fietsenstallingen.

Het contract gaat begin 2022 in voor een periode van 5 jaar.

Foto door Jurriaan Hoefsmit

 

Deel dit artikel

Kopieer link