De brand in de Elleboogkerk op 22 oktober 2007 was een schok voor iedereen die zorg heeft voor maatschappelijk en historisch vastgoed en liefhebbers van de kunstwerken van Armando. Ook voor SRO. Daarnaast was het een verlies voor de bruikleengevers van de werken van kunstenaar Armando. De schade is inmiddels door de kunst-verzekeraars vergoed. In de rechtszaak die de verzekeraars tegen SRO hebben aangespannen ging het om de vraag of de verzekeraars de schadebetalingen konden terugvorderen van SRO en de loodgieter vanwege onderhoudswerk ten tijde van de brand.

Alles draait om de vraag of SRO en de loodgieter aansprakelijk zijn voor de schade aan de kunstwerken, veroorzaakt door de brand.De rechtbank en het Hof hebben geoordeeld dat dit niet het geval is. Dit vanwege een bepaling in de huurovereenkomst op grond waarvan SRO als verhuurder niet aansprakelijk is voor schade aan zaken van de huurder (het Armandomuseum), aldus het gerechtshof. In het huurcontract staat uitdrukkelijk vermeld dat de verhuurder op geen enkele manier aansprakelijk gehouden kan worden voor schade aan zaken van de huurder van de Elleboogkerk. Deze zogenaamde exoneratie- en vrijwaringsclausule is opgesteld in overleg met de huurder en verhuurder van de Elleboogkerk. De huurder heeft dit contract ondertekend en is voor mogelijke schade zelf verzekeringen aangegaan. Dit is de normale gang van zaken.

Daarom heeft het gerechtshof het vonnis van de rechtbank bekrachtigd: SRO en daarmee ook de loodgieter, hoeven geen schadevergoeding te betalen aan de kunst-verzekeraars. De verzekeraars kunnen nog tegen het vonnis van het gerechtshof in cassatie gaan.