Verduurzaming Haarlemse speeltuingebouwen

Verduurzamen staat hoog op de huidige en toekomstige politieke agenda van de Gemeente Haarlem. In dit kader heeft SRO de opdracht gekregen om aan de slag te gaan met het verduurzamen van 14 speeltuingebouwen.

In deze multifunctionele gebouwen spelen kinderen overdag en komen in de avonduren buurtbewoners bij elkaar in verenigingsverband. De gemeente stimuleert deze samenkomstfunctie en door deze gebouwen te verduurzamen ontstaat bewustwording dat verduurzamen nodig is en verder toegepast moet worden.

Om de speeltuingebouwen op te kunnen waarderen naar Energielabel A zullen de volgende duurzaamheidsmaatregelen worden genomen:
– Bestaande verlichting wordt vervangen door ledverlichting met of zonder aanwezigheidsdetectie en met/zonder daglicht regeling;
– In bestaande ramen (enkel/ dubbel of glas met voorzetramen) wordt het glas vervangen door HR+++ glas;
– De huidige gevels, daken en vloeren worden geïsoleerd;
– Er worden PV-systemen op de daken aangebracht.

Door deze investeringen zal er aanzienlijk minder elektriciteit gebruikt worden, is er minder gasverbruik nodig voor verwarming, wordt er eigen elektriciteit opgewekt die niet uit het openbare net gehaald hoeft te worden en zal er flink minder CO2 uitgestoten worden.

We houden je de komende tijd graag op de hoogte van de vorderingen van dit project!

Zandbak met emmer en schepje in speeltuin