De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) gaat op 1 juli van dit jaar in. In de wet staan nadere regels voor verenigingen en stichtingen, regels die nu al voor de BV’s en de NV’s gelden. Deze regels hebben gevolgen voor de bestuurders (en toezichthouders) van stichtingen en verenigingen.

Maandag 1 maart nam Pieter Verloop, advocaat bij Marxman Advocaten, de sportverenigingen in Amersfoort tijdens een webinar mee door de wet. Er werd gestart met achtergrondinformatie en ging via de doelen van de wet en een aantal concrete voorbeelden naar de mogelijke gevolgen. Een van de grootste gevolgen is de persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuur(slid).

Samen met Marxman Advocaten hebben onze verenigingsadviseurs een factsheet ontwikkeld. Deze factsheet neemt de vereniging mee in de wijzigingen die gemaakt moeten worden in de statuten. Deze wijzigingen spelen op 4 punten:
1. Aansprakelijkheid bestuurders
2. Tegenstrijdig belang
3. Stemrecht
4. Belet (verhinderd) en ontstentenis (onmogelijk)

De factsheet, toelichting op de factsheet en de presentatie van het webinar zijn terug te vinden op de website van onze buurtsportcoaches.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arend Neuteboom (06-22844788), Eva Stam (06-51192563) of door een mail te sturen naar sportvereniging@sro.nl