SRO streeft ernaar dat iedereen, inclusief toekomstige generaties, zorgeloos kan bewegen of sporten. We nemen hierbij als centrale speler in de maatschappij onze voorbeeldrol door duurzaamheid in alle facetten van onze organisatie te meten, integreren en zichtbaar te maken. Daarbij nemen we onze stakeholders mee en dragen we bij aan het waterrimpeleffect binnen de maatschappij.

Dit jaar gaan we certificeren op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Hiervoor rapporteren we jaarlijks onze CO2-footprint en de voortgang ten opzichte van de CO2-reductiedoelstellingen in ons plan van aanpak en voortgangsrapport.

Om onze duurzame prestaties voor iedereen inzichtelijk te maken, meten we ze met de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een toonaangevend instrument dat bedrijven helpt bij het verminderen van CO2-uitstoot. De ladder wordt door stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) gewaarborgd en kent vijf treden, opklimmend van 1 tot 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te verminderen, hoe hoger het opklimt op de ladder.