SRO streeft ernaar dat iedereen, inclusief toekomstige generaties, zorgeloos kan bewegen of sporten. We nemen hierbij als centrale speler in de maatschappij onze voorbeeldrol door duurzaamheid in alle facetten van onze organisatie te meten, integreren en zichtbaar te maken. Daarbij nemen we onze stakeholders mee en dragen we bij aan het waterrimpeleffect binnen de maatschappij.

Om onze duurzame prestaties voor iedereen inzichtelijk te maken, meten we ze met de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een toonaangevend instrument dat bedrijven helpt bij het verminderen van CO2-uitstoot. De ladder wordt door stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) gewaarborgd en kent vijf treden, opklimmend van 1 tot 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te verminderen, hoe hoger het opklimt op de ladder.

In 2019 zijn we gestart met het in kaart brengen van de CO2-emissies van de bedrijfsvoering. We zien het als onze verantwoordelijkheid om de impact van alle bedrijfsactiviteiten op het klimaat te onderkennen én te verminderen. In 2023 zijn we gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder. Hiervoor rapporteren we jaarlijks onze CO2-footprint en de voortgang ten opzichte van de CO2-reductiedoelstellingen in ons plan van aanpak en voortgangsrapport.

Doelstellingen
SRO heeft doelstellingen opgesteld op basis van een zestal thema’s gebaseerd op het Manifest Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) van de Rijksoverheid. Voor het thema Klimaat betekent dit het tegengaan van klimaatverandering, vooral door afname van de directe en indirecte CO2-uitstoot binnen vastgoed (opwek stroom en gas) en mobiliteit. Het doel voor 2030 is minimaal 70% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 2019.

Rapportage CO2 emissie
Wij berekenen jaarlijks onze CO2-footprint met de Milieubarometer. Hierin worden alle verbruiken van de vestigingen en het zakelijk verkeer ingevuld. Vervolgens wordt de daarbij behorende CO2-uitstoot automatisch berekend en vergeleken met het referentiejaar. De indeling van scopes en berekening van onze CO2-footprint en de gebruikte CO2-emissiefactoren komen overeen met de eisen van de CO2-Prestatieladder. Het betreffen de CO2-emissiefactoren en Equivalentiefactoren van www.co2emissiefactoren.nl.

De in de Milieubarometer ingevulde verbruiksgegevens komen overeen met de inkoopgegevens zoals deze intern zijn verzameld ofwel afgelezen meterstanden.

 

Documenten 2023

CO2-Managementplan N.V. SRO 2023-2025

CO2-reductie Plan van aanpak N.V. SRO 2023-2025

Milieubarometer Rapport N.V. SRO 2019 – CO2 Prestatieladder

Milieubarometer Rapport N.V. SRO 2020 – CO2 Prestatieladder

Milieubarometer Rapport N.V. SRO 2021 – CO2 Prestatieladder

Informatie over onze deelname aan initiatieven

Communicatie-uitingen
Verduurzaming maakt Haarlemse buitensportlocaties toekomstbestendig
Verduurzaming Haarlemse speeltuingebouwen
Toekomstbestendige kunstgrasvelden
Circulariteit en hergebruik bouwmaterialen
Primeur: eerste schoonmaakrobot in gebruik

SKAO pagina SRO

Wil je meer informatie over de inzet van een vakleerkracht via SRO?

Neem dan nu contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan

* - verplichte velden
Sven Slop en Patrick van Ginkel

Sven Slop en Patrick van Ginkel

bewegingsonderwijs@sro.nl

033 422 5186 / 06 3494 1654