Afkomstig uit een gemeentelijke verzelfstandiging, zitten maatschappelijke vraagstukken bij SRO in het bloed. Gemeenten vragen niet alleen om hen te ontzorgen bij het beheren van vastgoed en sportaccommodaties, maar maken tevens graag gebruik van SRO’s expertise en netwerk in hun gemeente. Bijvoorbeeld om een cursus valpreventie te coördineren, in samenwerking met huisartsenposten, fysiotherapeuten en wijkorganisaties.

In 1997 is SRO ontstaan uit een gemeentelijke verzelfstandiging, sinds 2008 heeft SRO naast Amersfoort ook Haarlem als gemeentelijke aandeelhouder. ‘Met de stap naar verzelfstandiging wilde de gemeente Amersfoort in de eerste plaats de uitvoering op afstand zetten’, legt strategisch adviseur John Machiels uit. ‘Hierdoor konden wij onze uitvoerende taken – het beheren en exploiteren van gemeentelijk vastgoed en het uitvoeren van sportstimuleringsbeleid professioneler oppakken.’ Het volledig ontzorgen van de gemeentelijke opdrachtgevers was daarbij SRO’s eerste en belangrijkste doel. ‘We nemen alles uit handen, van het dagelijks onderhoud van een zwembad of sportveld tot het innen van de huur en het geven van zwemlessen.’

RUBBERKORRELS

Om nieuwe opdrachtgevers te krijgen, deed SRO in eerste instantie mee met aanbestedingen. Dat knelde af en toe, met name omdat deze contracten gebaseerd zijn op een strakke uitvraag aan de voorkant. ‘Het is onze ervaring dat de ontwikkelingen in ons werkveld niet goed te voorspellen zijn. Terwijl ze soms wel om een andere aanpak vragen dan wat contractueel is vastgelegd.’ Machiels geeft de discussie rond de rubberkorrels in kunstgrasvelden als voorbeeld: ‘Om gezondheidsredenen kwamen die korrels in opspraak. Op zoiets kun je nooit vooraf anticiperen, maar je moet er wel iets mee.’ SRO ging op zoek naar een manier die gemeenten meer invloed, flexibiliteit en zeggenschap zou geven. ‘We kwamen uit op samenwerken in een gezamenlijke BV, met SRO én de gemeente beiden als 50% aandeelhouder, en de gemeente als opdrachtgever. Zo kunnen we samen snel zaken oppakken.’

Bekijk het pdf bestand Binnenlands Bestuur december 2023