Ontstaan van SRO

SRO is ontstaan uit particulier initiatief en is via een periode als gemeentelijke dienst in 1997 verzelfstandigd in een gemeentelijk bedrijf. De gemeenten Amersfoort en Haarlem zijn eigenaar van SRO. Onze aandelen mogen alleen in bezit zijn van publieke organisaties (overheden). SRO is nu een bloeiende organisatie die samenwerkt met veel gemeenten aan optimaal onderhouden en maatschappelijk renderend vastgoed. Het takenpakket is al die jaren op hoofdlijnen ongewijzigd en bestaat uit de hoofdtaken:

  • Beheer en onderhoud van maatschappelijk vastgoed
  • Exploitatie van sportaccommodaties
  • Sportstimulering
koppelpoort

De organisatie

Weten wat er speelt
SRO is zelf een maatschappelijke organisatie en dankzij onze jarenlange ervaring en lange samenwerkingsrelaties met gemeenten en de gebruikers van maatschappelijk vastgoed, kennen wij de markt en het speelveld als geen ander. Wij zetten onze kennis en ervaring in voor zowel onze opdrachtgevers, als voor haar klanten. Zo werken we samen aan een bloeiend maatschappelijk leven binnen iedere gemeente, groot of klein. De gebruikers vormen het hart van elke accommodatie: de maatschappelijke functie van vastgoed valt of staat met het gebruik ervan. Een bloeiende vereniging, een actief bezocht cultuurgebouw, een druk bezocht zwembad. Zo hebben zoveel mogelijk inwoners baat bij maatschappelijk vastgoed. “De klanten van onze klanten zijn onze echte klanten.” SRO zet zich in om het maatschappelijk vastgoed voor de maatschappelijke partners en bezoekers zo prettig mogelijk te maken en ondersteunt de maatschappelijke partners waar mogelijk in hun activiteiten én zichtbaarheid.

CO2 prestatieladder
SRO streeft ernaar dat iedereen, inclusief toekomstige generaties, zorgeloos kan bewegen of sporten. We nemen hierbij als centrale speler in de maatschappij onze voorbeeldrol door duurzaamheid in alle facetten van onze organisatie te meten, integreren en zichtbaar te maken. Daarbij nemen we onze stakeholders mee en dragen we bij aan het waterrimpeleffect binnen de maatschappij.

Om onze duurzame prestaties voor iedereen inzichtelijk te maken, meten we ze met de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een toonaangevend instrument dat bedrijven helpt bij het verminderen van CO2-uitstoot. De ladder wordt door stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) gewaarborgd en kent vijf treden, opklimmend van 1 tot 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te verminderen, hoe hoger het opklimt op de ladder.

CO2 prestatieladder

Raad van
Commissarissen

Overeenkomstig de statuten wordt een commissaris voor vier jaar benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Eén lid wordt benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad NV SRO. En commissaris kan twee keer worden herbenoemd.

lees meer

Jaarverslagen

NV SRO

2020 2019
2018
2017
2016

SRO Amersfoort BV

2020 2019
2018
2017
2016

SRO Kennemerland BV

2020 2019
2018
2017
2016